Publicēts: 2019-11-28 15:10:00 CET
Latvenergo

Paziņojums par obligacionāru sapulci AS "Latvenergo" obligāciju (ISIN kods: LV0000801777) turētājiem

Rīga, 2019-11-28 15:10 CET -- AS "Latvenergo" ar šo paziņo 100 000 000 EUR obligāciju ar dzēšanas termiņu 2022. gadā (ISIN kods: LV0000801777), kas emitētas AS "Latvenergo" Otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 000 000 EUR apmērā ietvaros, turētājiem par obligacionāru sapulces sasaukšanu. 

Obligacionāru sapulce tiks noturēta 2019. gada 12. decembrī plkst. 11:30 (pēc Rīgas laika) AC Hotel by Marriott Riga, Dzirnavu ielā 33, Rīgā. Reģistrācija sapulcei notiks no plkst. 10:30 līdz 11:10 (pēc Rīgas laika).

Obligacionāru sapulces mērķis ir izvērtēt piekrišanas sniegšanu AS "Latvenergo" AS "Latvijas elektriskie tīkli" akciju atsavināšanai un, uzskatot piekrišanu par pieņemamu, pieņemt lēmumu, saskaņā ar kuru obligacionāri sniedz AS "Latvenergo" piekrišanu AS "Latvijas elektriskie tīkli" akciju atsavināšanai.

Paziņojums par obligacionāru sapulci (kopā ar pielikumiem), kas satur informāciju par sapulces darba kārtību, piekrišanas projektu un citu saistītu informāciju, ir pievienots pielikumā.

Papildu informācija:

Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239

 

Inese Vilciņa
Finansēšanas un investoru attiecību vadītāja
Tālrunis: +371 67 728 767
 

E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.


Pielikums 1_Piekrisanas projekts.pdf
Pazinojums par obligacionaru sapulci.pdf
Pielikums 3_Pilnvaras forma.docx
Pielikums 2_Prezentacija.pdf