Publicēts: 2019-11-27 15:00:00 CET
Latvijas Gāze
Finanšu informācija

AS “Latvijas Gāze” koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2019. gada trešo ceturksni

“Latvijas Gāze” koncernu veido divi uzņēmējdarbības segmenti:

  • AS “Latvijas Gāze” pārziņā esošais dabasgāzes pārdošanas un tirdzniecības segments;
  • AS “Gaso” pārziņā esošais dabasgāzes sadales segments.

             
Pateicoties ievērojami augstākam gāzes pieprasījumam elektroenerģijas ražošanas segmentā vasaras mēnešos un apjomīgām piegādēm Igaunijas dabasgāzes tirgū gada sākumā, AS “Latvijas Gāze” koncerns 2019. gada deviņos mēnešos kopumā pārdeva 1 181 miljonus m3 (12 451 GWh) dabasgāzes vairāk nekā 400 tūkstošiem klientu. Salīdzinājumā ar attiecīgo pērnā gada periodu kopējais pārdošanas apjoms pieaudzis par 23%. Koncerna neto apgrozījums 2019. gada trijos ceturkšņos sasniedza 258,5 miljonus EUR, un saimnieciskā darbība nesa 14,4 miljonu EUR EBITDA* un 2,8 miljonu EUR neto peļņu.

Kopumā “Latvijas Gāze” koncerns saglabā mērķi sasniegt iespējami labākos finanšu rezultātus un radīt ilgtspējīgu vērtību visām ieinteresētajām pusēm.

Nerevidētos konsolidētos saīsinātos finanšu pārskatus par 2019. gadu “Latvijas Gāze” koncerns publicēs 2020. gada 26. februārī.

*Sīkāka informācija par alternatīvajiem snieguma rādītājiem atrodama finanšu pārskatu 10. lappusē.

Papildus informācija:
Madara Ventere
Tel.: + (371) 67 369 281

Pielikums


IFRS_Latvijas Gāze Konsolidēts_9 mēneši 2019.pdf