Publicēts: 2019-11-23 20:58:09 CET
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019. gada 9 mēnešu starpperiodu pārskats.

Latvija, 2019-11-23 20:58 CET -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019. gada 9 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2019. gada 22. novembrī.

 

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


LJMC_LV_9M 2019_Final_.pdf