Publicēts: 2019-11-22 11:06:33 CET
New Hanza Capital
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

New Hanza Capital rezultāti 2019. gada deviņos mēnešos

Rīga, Latvija, 2019-11-22 11:06 CET -- Šī gada deviņos mēnešos New Hanza Capital, AS strādājis ar peļņu pirms nodokļiem 225,60 tūkstošu eiro apmērā, savukārt koncerna peļņa pirms nodokļiem sasniedza 417,84 tūkstošus eiro. Koncerna īpašumā esošo ieguldījuma īpašumu skaits trešajā ceturksnī nav mainījies — tie ir 11 īpašumi ar kopējā tirgus vērtību 48,3 miljoni eiro.

Koncerna sasniegtie finanšu rezultāti:

  • ieņēmumi 2019. gada deviņos mēnešos veido 2,9 miljonus eiro;
  • modificētā EBITDA* 2019. gada 30. septembrī sasniedza 1,1 miljonu eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
  • bruto aktīvi, salīdzinot ar stāvokli 2018. gada beigās, auguši par 12%, sasniedzot 63,2 miljonus eiro.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, biroju ēka Elizabetes ielā 23, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 77 000 m2.

         Artūrs Eglītis
         Komunikācijas vadītājs
         arturs.eglitis@nh.capital


NHC Q3 2019_LV.pdf