Paskelbta: 2019-11-22 10:00:00 CET
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ IR AKCINĖS BENDROVĖS „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ REORGANIZAVIMO INICIJAVIMO

Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“, sandorio pagrindu (žr. pranešimą Nasdaq pranešimų sistemoje) tapęs vieninteliu uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, 2019 m.rugsėjo 25 d. vienintelio akcininko sprendimu pertvarkytos į akcinę bendrovę, akcininku informuoja, kad:

2019 m. lapkričio 21 d. akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ valdyba nusprendė 2019 m. gruodžio 18 sušaukti neeilinį visuotinį akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ akcininkų susirinkimą, kurio metu būtų sprendžiamia klausimai dėl:

1. Bendrovės vadovo pranešimas apie reorganizuojamų bendrovių esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo iki visuotinių akcininkų susirinkimų;

2. pritarimo akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimui;

3. reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

4. po reorganizacijos tęsiančios veiklą bendrovės naujos redakcijos įstatų tvirtinimui;

5. akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ direktoriaus atleidimo iš pareigų.

Apie tolimesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

G.Keliauskas

Teisininkas

Tel. + 370 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt