Publicēts: 2019-11-21 15:27:19 CET
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem.

Neto apgrozījums par periodu 01.01.2019.-30.09.2019. sastāda  692 597 EUR un ir palielinājies par 46,2% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 10 650 EUR.

  Rādītāja nosaukums 30.09.2019. 30.09.2018.
    EUR EUR
1. Neto apgrozījums 692 597 473 735
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (483 943) (304 313)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 208 654 169 422
4. Pārdošanas izmaksas (185 691) (177 346)
5. Administrācijas izmaksas (59 283) (66 025)
6. Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi 36 319 45 823
7. Pārējās uzņ. saimnieciskās darbības izmaksas (10 649) (12 504)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (10 650) (40 630)
9. Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (10 650) (40 630)
10. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu -0,002 -0,009
11. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma -1,16 -1,17

 

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs
tālr. 67272790
e-pasts: info@rigagold.lv

 


AS_RJR_parskats_30_09_2019_lv.pdf