Paskelbta: 2019-11-21 12:13:49 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. lapkričio 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-11-21 12:13 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. lapkričio 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,433 0 0 246626,6605
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,5658 9,4628 350,3056 202798,8416
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,9242 253,576 0 729480,5667
INVL Baltijos fondas 38,3092 26,413238 91,448653 111731,920112

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com