Paskelbta: 2019-11-21 10:07:07 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl SGD paskirstymo stoties pajėgumų rezervavimo

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau - Bendrovė) informuoja, kad baigiamas vykdyti SGD paskirstymo stoties Klaipėdoje pajėgumų rezervavimo konkursas. Dalyviui, pateikusiam geriausią pasiūlymą, bus siūloma pasirašyti sutartį dėl SGD paskirstymo stoties Klaipėdoje pajėgumų rezervavimo 5 metų laikotarpiui. Iš viso Bendrovės organizuotame konkurse 5 bendrovės išreiškė interesą dėl pajėgumų rezervavimo, iš kurių buvo atrinktas geriausią kainą pasiūlęs dalyvis. Planuojama sutartį su geriausią kainą pasiūliusiu dalyviu pasirašyti iki lapkričio pabaigos. Daugiau informacijos bus pateikiama sudarius sutartį.


Bendrovės Vadovybės komentaras:

Bendrovė yra SGD terminalų operatorė, todėl SGD pardavimai, rinkos vystymas nėra pagrindinės Bendrovės veiklos sritys. Atitinkamai, geriausios sinergijos tikimės pasiekti bendradarbiaudami su kompanijomis, turinčiomis šios srities kompetencijas, kontaktus rinkoje. Siekdami SGD mažos apimties rinkos vystymui Baltijos regione, įskaitant Lenkiją, pasitelkti strateginį partnerį bei matydami pirminį susidomėjimą bendrovės valdoma infrastruktūra, paskelbėme SGD paskirstymo stoties pajėgumų rezervacijos konkursą. Pasiekę susitarimą, galėsime susitelkti į infrastruktūros operatoriaus veiklą, užsitikrinti nuolatinį pajamų srautą ir padengti šios infrastruktūros kapitalo ir operacinius kaštus. Tuo tarpu strateginis partneris bus atsakingas už SGD pardavimus ir rinkos vystymą.Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594