Paskelbta: 2019-11-20 09:50:13 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

AB ”Rokiškio sūris” savų akcijų supirkimas

Nuo 2019-11-21 pradedamas savų akcijų supirkimo procedūros AB ”Rokiškio sūris” PVA (ISIN kodas LT0000100372) įgyvendinimas.
1 akcijos kaina – 2,60 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2019-12-17.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius – 2 780 480 vnt.
Minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyga - RSU1LOS5.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqomxbaltic.com