Paskelbta: 2019-11-20 08:00:00 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Nuspręsta pirma laiko išpirkti obligacijas

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių banko valdyba 2019 m. lapkričio 19 d. priėmė sprendimą vykdyti pirkimo pasirinkimo sandorį (call option) dėl banko išleistos 20 milijonų eurų obligacijų emisijos (ISIN kodas LT0000432015), t.y., 2019 m. gruodžio 21 d. išpirkti anksčiau išpirkimo termino visas išleistas obligacijas, sumokant investuotojams obligacijų nominalią vertę ir sukauptas neišmokėtas palūkanas.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į banko likvidumo rodiklius ir likvidumo perspektyvą, vadovaujantis obligacijų emisijos sąlygomis, kurios nustatytos obligacijų emisijos įtraukimo į prekybą Nasdaq Vilnius skolos vertybinių popierių sąraše Prospekte.

Obligacijų galiojimo laikotarpiu reitingų agentūra Moody‘s pagerino Šiaulių banko ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo Baa3 iki Baa2 ir šiuo metu bankas turi galimybių pritraukti lėšų už mažesnes nei obligacijų emisijos, kurią nuspręsta išpirkti, palūkanas. Be to, orientuojamasi į 3 metų ir ilgesnės trukmės resursų pritraukimą.

Papildomą informaciją teikia
Rinkų ir iždo departamento direktorius
Tomas Varenbergas +370 5203 2200, tomas.varenbergas@sb.lt