Paskelbta: 2019-11-19 15:39:07 CET
AB "Rokiškio sūris"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Rokiškio sūris" valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

2019 m. lapkričio 19 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba, vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. įvykusio AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti  savas paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Įsigyjamų savų akcijų bendra nominali vertė kartu su jau turimų savų akcijų nominalia verte neturi viršyti 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo. Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10,850 mln. EUR rezervą. Akcijas numatyta supirkti per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų įsigijimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.

Įsigijimo sąlygos:
Akcijų įsigijimo pradžia: 2019 m. lapkričio 21 d.
Akcijų įsigijimo pabaiga: 2019 m. gruodžio 17 d.
Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis: 2 780 480 vnt.
Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina: 7 229 248 eurai
Akcijų įsigijimo kaina: 2,60 euro už vieną akciją.

Direktorius
Dalius Trumpa
+370 458 55200