Paskelbta: 2019-11-19 15:15:00 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Asset Management” praneša apie valdomų investicinių fondų jungimą

Vilnius, Lietuva, 2019-11-19 15:15 CET -- Bendrovė „INVL Asset Management“ prie Atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ prijungs Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“.

Fondų jungimą planuojama pabaigti 2020 m. sausio 15 dieną.

Fondų jungimui šių metų lapkričio 18 d. pritarė Lietuvos bankas. Sprendimą jungti šiuos fondus bendrovė „INVL Asset Management“ priėmė siekdama optimizuoti investicijų į Vidurio ir Rytų Europos regioną valdymą bei siekdama išgryninti investicines kryptis – abiejų fondų investavimo strategija iš dalies sutampa, be to, pasirinkusiems šiuos fondus, išaugus dalyvių skaičiui ir tarp jų pasiskirsčius fiksuoto dydžio mokesčiams, toks jungimas suteiks galimybių investuoti palankesnėmis sąlygomis.

Po jungimo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyviai taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviais, o „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ nustos veikęs.

„INVL Baltijos fondo“ dalyviai reikšmingo poveikio ar teisių apribojimo dėl planuojamo jungimo nepatirs.

Šių metų spalio pabaigoje „INVL Baltijos fondo“ valdomas turtas sudarė 4,3 mln. eurų, „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ – 8,5 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ pertvarko valdomų investicinių fondų portfelį. Šių metų lapkričio pirmoje pusėje bendrovės sprendimu uždarytas „INVL absoliučios grąžos subfondas“. Taip pat prie „INVL Baltijos fondo“ bus prijungtas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Jungimui šių metų lapkričio 18 dieną pritarė Lietuvos bankas, jį planuojama baigti ateinančių metų sausio 15 dieną.

„Iki šiol didinę investicinių fondų skaičių, šiame etape peržiūrėjome jų paletę atsižvelgdami į efektyvumą klientams. Nusprendėme stabdyti kritinio turto dydžio nepasiekusio „INVL absoliučios grąžos subfondo“ veiklą, o prie „INVL Baltijos fondo“ prijungiame „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“. Išaugus „INVL Baltijos fondo“ dalyvių skaičiui bei tarp jų pasiskirsčius fiksuoto dydžio mokesčiams, jiems investavimo sąlygos taps palankesnės“, - sakė „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.

Pasak jo, svarbu ir tai, kad jungiamų fondų investavimo strategija iš dalies sutampa – dalis prijungiamo fondo investicijų, kaip ir „INVL Baltijos fonde“, buvo nukreipiama į Baltijos regioną.

Vertinant jungiamų fondų pasiektus rezultatus, spalio pabaigos duomenimis, „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ per pastaruosius penkerius metus uždirbta grąža siekė 16 proc. (jo lyginamojo indekso – 2,4 proc.). Tuo tarpu „INVL Baltijos fondo“ uždirbta grąža atitinkamu laikotarpiu buvo 54,7 proc. (jo lyginamojo indekso – 67 proc.).

Po fondų jungimo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ nustos veikęs, jo turtą bei įsipareigojimus perims „INVL Baltijos fondas“. „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“ fondo dalyviai taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviais, o jiems priklausantys vienetai bus nemokamai konvertuojami į po fondų jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ vienetus.

Dėl fondų jungimo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyviai iki kitų metų sausio 7 dienos imtinai turės galimybę teikti paraiškas pirkti, parduoti ir keisti šio fondo investicinius vienetus. Taip pat investavusieji į „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“ iki šios dienos galės nemokamai pakeisti turimus šio fondo vienetus į kito „INVL sudėtiniam fondui“ priklausančio subfondo vienetus.

„INVL Baltijos fondo“ valdomas turtas šių metų spalio pabaigoje buvo 4,3 mln. eurų, į jį buvo investavę 560 dalyvių. Tuo tarpu „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“ fondo valdomo turto dydis atitinkamai siekė 8,5 mln. eurų, į jį buvo investavę 2804 dalyviai. „INVL absoliučios grąžos subfondas“ tuo pat metu valdė 0,37 mln. eurų vertės turtą, į jį buvo investavę 13 dalyvių.

Taip pat bendrovė valdo „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“ (spalio pabaigoje – 30,5 mln. eurų valdomo turto, 536 dalyviai), „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondą“ (6,7 mln. eurų valdomo turto, 126 dalyviai) ir „INVL Rusijos TOP20 subfondą“ (7,8 mln. eurų valdomo turto, 790 dalyvių).

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 200 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 900 mln. eurų vertės turto.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti daugiau informacijos:

Vaidotas Rūkas, Investicijų valdymo padalinio vadovas

El. paštas: vaidotas.rukas@invl.com