Paskelbta: 2019-11-19 11:41:36 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. lapkričio 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-11-19 11:41 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. lapkričio 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,5199 0 0 246651,3052
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,6035 125,0014 0 202948,9629
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,9092 0 1230,2779 729271,0827
INVL Baltijos fondas 38,1953 87,666022 12,890472 111790,415696

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com