Paskelbta: 2019-11-15 16:30:00 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Priimti sprendimai dėl AB „Klaipėdos nafta“ SGD pakartotino dujinimo ir perkrovos paslaugų kainų 2020-iems metams

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2019 m. lapkričio 15 d. priėmė sprendimus dėl suskystintų gamtinių dujų (toliau - SGD) pakartotino dujinimo paslaugos kainos pastoviosios ir kintamos dalių patvirtinimo, kurios atitinkamai sudaro: pastovioji dalis 194,31 Eur/MWh/parą/metus, jeigu iki 2019 m. gruodžio 31 d. bus pasirašytas paskolos susitarimas su NIB ir suteikta valstybės garantija, arba kitu atveju – 349,44 EUR/MWh/parą/metus ir kintama dalis 0,35 EUR/MWh (2019 m. sudarė 0,13 EUR). Taip pat nustatyta suskystintų gamtinių dujų perkrovos paslaugos kaina – 1,11 EUR (2019 m. buvo 1,14 EUR). Nauji tarifai įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d. 2019 m. lapkričio 11 d.

Taryba nustatė SGD pakartotinio dujinimo pajamų viršutinę ribą 2020-iems metams, kuri sudaro 36,3 mln. EUR, jeigu bus pasirašytas paskolos susitarimas su NIB ir suteikta valstybės garantiją, arba kitu atveju - 62,3 mln. EUR.

Daugiau informacijos apie priimtus nutarimus pateikiama Tarybos interneto tinklalapyje www.regula.lt.


Jonas Lenkšas, Finansų tarnybos direktorius, tel. +370 694 80594.