Paskelbta: 2019-11-15 13:40:00 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino gamtinių dujų skirstymo kainas 2020 metams

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. lapkričio 15 d. patvirtino Bendrovės valdybos 2019 m. lapkričio 8 d. nustatytas gamtinių dujų skirstymo kainas, kurios bus taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d.

Gamtinių dujų skirstymo kainos priklausomai nuo vartotojų kainų grupės kinta nuo -6,6 iki 10,5 proc. lyginant su 2019 metų kainomis. Vidutinė gamtinių dujų skirstymo kaina 2020 metais didės 4,0 proc. lyginant su 2019 metais.

Gamtinių dujų skirstymo kaina yra viena iš galutinės dujų kainos sudedamųjų dalių.

Naujos gamtinių dujų skirstymo kainos bus skelbiamos Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt.


ESO atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 61751616