Paskelbta: 2019-11-15 13:39:00 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Valstybinės energetikos reguliavimo taryba paskelbė 2020 m. elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Valstybinės energetikos reguliavimo taryba 2019 m. lapkričio 15 d. paskelbė Bendrovės valdybos lapkričio 04 d. sprendimu patvirtintas naujas elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas, kurios bus taikomos nuo 2020 metų sausio 1 d.

2020 metais persiuntimo paslaugos kainos (įskaitant Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainą) lyginant su 2019 metų kainomis, verslo klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, vidutiniškai didės apie 11,0 proc. Verslo klientams, gaunantiems iš žemosios įtampos tinklų – apie 10,0 proc. Privatiems klientams – apie 10,8 proc.

Konkrečių klientų išlaidų pokytis už elektros energijos persiuntimo paslaugą gali skirtis.


ESO atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 61751616