Paskelbta: 2019-11-15 11:35:00 CET
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

Pranešame, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalies nuostatomis yra parengtos žemiau nurodytų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygos.

  1. Reorganizuojama bendrovė: akcinė bendrovė „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, PVM mokėtojo kodas LT417635314, registruotos buveinės adresas Mažeikių g. 4, Telšiai, Lietuvos Respublika, įstatinis kapitalas 2.100.000 EUR, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomi VĮ Registrų centro Telšių skyriuje, toliau – AB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“.
  2. Dalyvaujanti reorganizavime bendrovė: akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“, juridinio asmens kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515, registruotos buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai Lietuvos Respublika, įstatinis kapitalas 14.028.750 EUR, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomi VĮ Registrų centro Telšių skyriuje, toliau – AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“.
  3. Aukščiau įvardintos bendrovės reorganizuojamos jungimo būdu, prijungiant AB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, kuri po reorganizavimo baigs veiklą kaip juridinis asmuo, prie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, kuri po reorganizavimo tęs veiklą tuo pačiu pavadinimu – AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir kuriai nuo perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos pereina AB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ turtas, teisės ir pareigos bei teisės ir pareigos pagal sandorius, o sandoriai įtraukiami į AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ buhalterinę apskaitą. Su reorganizavimo sąlygomis, tęsiančios veiklą AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ nauja įstatų redakcija, reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovių 3 (trijų) paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais galima susipažinti nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos iki reorganizavimo pabaigos dienos, bet ne trumpiau nei iki 2019-12-15, darbo dienomis nuo 9 val. iki 11:30 val., skelbime nurodytose bendrovių buveinėse bei interneto svetainėse www.zpienas.lt; www.tiche.lt ir (arba) www.nasdaqbaltic.com. Reorganizavimo sąlygos bei naujos redakcijos įstatų projektas pateikiami kaip šio pranešimo priedai, o akcininkų susirinkimo sprendimai paskelbti 2019-11-14 ir prieinami adresu - https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=911334&messageId=1148069, su metiniais finansinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti šiame pranešime nurodyta tvarka. Gintaras Keliauskas
    Teisininkas
    Tel. + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt


Priedai


Reorganizavimu sąlygos ŽP BMVK LT..pdf
ZP įstatų projektas 2019 11 15 Lt..pdf