Publicēts: 2019-11-15 10:12:30 CET
DelfinGroup
Prospekts

SIA “ExpressCredit” piereģistrē jaunu obligāciju emisiju EUR 5 milj. apjomā

Rīga, 2019-11-15 10:12 CET -- SIA “ExpressCredit” 2019. gada 15. novembrī iegrāmatoja Nasdaq CSD jaunu nodrošināto obligāciju emisiju ar sekojošiem raksturlielumiem:

ISIN LV0000802379
Emisijas apjoms līdz EUR 5,000,000
Vienas obligācijas nominālvērtība EUR 1,000
Kupona gada likme 14%
Kupona izmaksas biežums Katru mēnesi
Dzēšanas termiņš 2022. gada 25. novembris
Pamatsummas dzēšana Termiņa beigās
Minimālais parakstīšanās apjoms EUR 100,000

Obligācijas tiks iekļautas kopējā SIA “ExpressCredit” grupas finansējuma nodrošinājuma struktūrā, kurā visi esošie obligacionāri (LV0000802213, LV0000801322), jaunās emisijas obligacionāri (LV0000802379) un SIA “Mintos Finance” tiks nodrošināti ar SIA “ExpressCredit” piederošās mantas un prasījuma tiesību komercķīlas nodrošinājumu. Nodrošinājuma aģents atbilstoši jaunajai finansējuma nodrošinājuma struktūrai ir ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns”.

Obligāciju emisija būs slēgtais piedāvājums ar minimālo parakstīšanās apjomu EUR 100,000.

Obligāciju izvietošanu organizē AS BlueOrange Bank.

Kontaktpersona: Edmunds Antufjevs,

E-pasts: edmunds.antufjevs@blueorangebank.com,

Tel.: +371 28330401.

 

__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 89 filiālēs, nodarbina vairāk kā 270 profesionālus darbiniekus un 2018. gadā nodokļos ir samaksājis 2.7 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

 

         Kristaps Bergmanis
         Mobile: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-mail: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv


ExpressCredit_Issue_Terms_LV0000802379_2019_signed.pdf