Publicēts: 2019-11-15 08:26:02 CET
mogo
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

MOGO FINANCE PAZIŅO NEAUDITĒTOS REZULTĀTUS PAR DEVIŅU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2019. GADA 30. SEPTEMBRĪ

MOGO FINANCE PAZIŅO NEAUDITĒTOS REZULTĀTUS PAR DEVIŅU MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2019. GADA 30. SEPTEMBRĪ

Investīcijas emisijās rezultējas rentabilitātes pieaugumā

 

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE FOKUSI

  • Ievērojams Grupas izsniegto aizdevumu pieaugums par 40,2%, kopā sasniedzot EUR 132,6 miljonus (9M 2018: EUR 94,6 miljoni), no kuriem EUR  76,3 miljoni nobriedušos tirgos (9M 2018: EUR 69,1 miljons).
  • Ievērojami – apmēram par 100,0% – audzis kopējais aktīvo klientu skaits vidējā līmeņa tirgos, sasniedzot 17 000 (2018. gada 31. decembris: apmēram 8 500).
  • Sadarbībā ar Latvijas vietējo banku Latvijas tirgū palaists “near-prime” produkts.
  • Pēc testēšanas fāzes Mogo Finance nolēma īslaicīgi pārtraukt darbību Ukrainas tirgū.                                                                                                                                                                       

GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI                   

  • Procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi, iekļaujot ieņēmumus no ilgtermiņa nomas, ievērojami pieauguši par 41,2%, sasniedzot EUR 55,8 miljonus (9M 2018: EUR 39,3 miljoni).
  • Straujš neto procentu ieņēmumu pieaugums par 35,5%, sasniedzot EUR 37,8 miljonus (9M 2018: EUR 27,9 miljoni).
  • Ievērojams pieaugums EBITDA par 55,1% līdz EUR 22,8 miljoniem (9M 2018: EUR 14,7 miljoni).
  • Neto peļņa periodā ievērojami uzlabojusies – par 82%, sasniedzot EUR 5,1 miljonus (9M 2018: EUR 2,8 miljoni).

   

Mogo Finance izpilddirektors Modestas Sudnius komentēja:

“Pirmajos deviņos 2019.gada mēnešos, palielinoties aizdevumu portfelim, būtiski arī pieauga nozīmīgi finanšu rādītāji – kopējā peļņa pēc nodokļu nomaksas un EBITDA. Vidējā līmeņa tirgi attīstās atbilstoši mūsu stratēģijai, sniedzot pieaugošu ieguldījumu Grupas renatbilitātei. Līdzšinējā Mogo izaugsme un panākumi 2019.gadā ir atbilstošas stratēģijas īstenošanas, kā arī lieliskas un motivētas komandas darba rezultāts gan Mogo galvenajā mītnē, gan valstīs, kur Mogo ir spējis pulcināt labākos industrijas profesionāļus.”

 

KONFERENCES ZVANS:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu šos rezultātus, ir paredzēts 2019. gada 20. novembrī, plkst.15:00 CET.

Lūdzam reģistrēties šeit: http://emea.directeventreg.com/registration/4819519

   

Papildus informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar:

Mogo Finance

Māris Kreics, Grupas finanšu direktors (CFO)

E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com

 

Simonas Jurgionis, Investor relations manager

E-pasts: simonas.jurgionis@mogofinance.com

Tel: +371 27 073 993

 

Par Mogo Finance:

Mogo Finance ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem Eiropā. Mogo izmanto brīvu tirgus nišu lietotu automašīnu finansēšanai, kuru tradicionālie aizdevēji neapkalpo. Mogo Finance strādā 14 valstīs, izsniedzot aizdevumos vairāk nekā EUR 405 miljonus un apkalpo vairāk nekā EUR 160 miljonu finanšu līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeli. Mogo piedāvā saviem klientiem nodrošinātos aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanas procesu ērtu un pieejamu gan klientiem, gan partneriem. Mogo reģionālais izvietojums un diversificētās ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu salīdzinājumā ar konkurentiem.

Mogo Finance piedāvā savus produktus, izmantojot savu filiāļu tīklu un vairāk nekā 1 800 sadarbības partnerus visas valstis, kā arī tiešsaistē. Diversificēti produktu izplatīšanas kanāli padara Mogo Finance par vadošo zīmolu lietotu automašīnu finansēšanā. Uzņēmums ir dibināts 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un veic saimniecisko darbību Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Armēnijā, Uzbekistānā, Kazahstānā un Ziemeļmaķedonijā. www.mogofinance.com

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paainojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma

19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un


Report_Q3_2019 FINAL LV.pdf