Publicēts: 2019-11-14 16:00:00 CET
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Informācija par AS "Latvijas Gāze" Padomes vadību

AS “Latvijas Gāze” 2019. gada 14. novembra Padomes sēdē par Padomes vadītāju atkārtoti tika ievēlēts Kirils Seļezņovs un par viņa vietniekiem - Juris Savickis un Olivers Gīze.


Papildus informācija:
Esmeralda Balode-Buraka
Tel. + (371) 67 374 369
E-pasts: investor.relations@lg.lv