Paskelbta: 2019-11-14 15:00:00 CET
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ IR AKCINĖS BENDROVĖS „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ REORGANIZAVIMO

Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“, sandorio pagrindu (žr. pranešimą Nasdaq pranešimų sistemoje) tapęs vieninteliu uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, 2019 m.rugsėjo 25 d. vienintelio akcininko sprendimu pertvarkytos į akcinę bendrovę, akcininku informuoja, kad

2019 m. lapkričio 14 d. vienintelio akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ akcininko sprendimu nuspręsta :

1. reorganizuoti akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiant ją prie akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“, juridinio asmens kodas 180240752, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, ir pavesti Bendrovės valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, nerengiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio;

2. atsižvelgiant į tai, kad akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ yra vienintelė akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ akcininkė, akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nustatyta tvarka, t.y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo.

Su parengtomis akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimo sąlygomis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais bus galima susipažinti interneto puslapiuose www.zpienas.lt, www.tiche.lt ir www.nasdaq.lt. bei Bendrovių buveinėse: akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ buveinėje adresu Sedos g. 35, Telšiai, ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ buveinėje adresu Mažeikių g. 4, Telšiai, bendrovių darbo laiku.

Gintaras Keliauskas

Teisininkas

Tel. + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt