Paskelbta: 2019-11-14 14:45:00 CET
AB "Žemaitijos pienas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

 Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ informuoja, kad 2019 m. lapkričio 14 d. akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta:

1. pritarti akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir pavesti Bendrovės valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, nerengiant Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių;

2. atsižvelgiant į tai, kad akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ yra vienintelė akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ akcininkė, akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimą prijungimo būdu vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nustatyta tvarka, t.y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo.

Su parengtomis akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimo sąlygomis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais bus galima susipažinti interneto puslapiuose www.zpienas.lt, www.tiche.lt ir www.nasdaq.lt. bei Bendrovių buveinėse: akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ buveinėje adresu Sedos g. 35, Telšiai, ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ buveinėje adresu Mažeikių g. 4, Telšiai.

Gintaras Keliauskas Teisininkas Tel. + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt