Paskelbta: 2019-11-12 16:30:00 CET
AB "Žemaitijos pienas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

DĖL NAUJO SPRENDIMO PROJEKTO Į 2019 M. LAPKRIČIO 14 D. NEEILINIO VISUOTINIO BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKE ĮTRAUKTU KLAUSIMU

 Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 12 d. AB „Žemaitijos pienas“ valdyba priėmė alternatyvų sprendimo projektą 2019 m. lapkričio 14 d. vyksiančiam AB „Žemaitijos pienas“ neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Pateikiame sprendimo (alternatyvų) projektą bei balsavimo biuletenį.

G.Keliauskas Teisininkas Tel. + 370 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt


Priedai


2.1.2. 2019 11 11 Papildytas Balsavimo biuletenis ZP VAS 2019 11 14 susirinkime alternatyva.pdf
VAS projektas alternatyvus 20191111LT.pdf