Published: 2019-11-08 17:38:00 CET
Kvika banki hf.
Viðskipti stjórnenda

Kvika banki hf.: Viðskipti fruminnherja og fjárhagslega tengds aðila

Meðfylgjandi er tilkynning um viðskipti fruminnherja og fjárhagslega tengds aðila. 

Viðhengi


Vidskipti-fruminnherja-Hannes.pdf
Vidskipti-fjarhagslega-tengds-adila-Thomas.pdf