Paskelbta: 2019-11-06 17:25:00 CET
LITGRID AB
Tarpinė informacija

Skelbiami 2019 metų devynių mėnesių LITGRID grupės rezultatai

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva) skelbia 2019 metų 9 mėnesių Grupės rezultatus.

Elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ įmonių grupė per pirmuosius devynis šių metų mėnesius uždirbo 143,8 mln. eurų, 2,4 procentų daugiau nei 2018 m. Pajamos už elektros perdavimą, palyginus su 2018 m., padidėjo 5 proc. iki 51,1 mln. eurų ir sudarė 36 proc. visų grupės pajamų.

Išaugusiomis tarpsisteminių jungčių perkrovų valdymo įplaukomis, kurios per pirmus devynis mėnesius siekė 22,5 mln. eurų (12,8  mln. eurų didesnės nei 2018 m.), „Litgrid“ galės finansuoti investicijas į Sinchronizacijos projektą ir šios investicijos nedidins elektros perdavimo tarifo.

2019 m. devynių mėnesių Grupės EBITDA buvo 16,6 mln. eurų. Lyginant su 2018 m., EBITDA sumažėjo 7,8 mln. eurų arba 32 proc. 2019 m. devynių mėnesių Grupės grynasis pelnas buvo 0,4 mln. eurų (2018 m. buvo 2,7 mln. eurų). Pagrindinės Grupės EBITDA sumažėjimo priežastys yra 3,4 mln. eurų didesnės sisteminių paslaugų teikimo sąnaudos lyginant su pajamomis bei 2,5 mln. eurų mažesnės naujų gamintojų/vartotojų prijungimo ir įrenginių pakeitimo pajamos.

Tarptautinių jungčių „NordBalt“ ir „LitPol Link“ prieinamumo rezultatai yra nuosekliai stabilūs - dėmesys priežiūrai bei pernai atliktas garantinis „NordBalt“ movų remontas duoda savo rezultatus - „NordBalt“ jungties prieinamumas rinkai  devynis 2019 metų mėnesius buvo 99,9 proc., „LitPol Link“ – 97,3 proc.

„Litgrid“ toliau kryptingai vykdė Sinchronizacijos su Kontinentinės Europos tinklais darbus: tęsė linijų rekonstrukcijų darbus bei parengiamuosius darbus naujų oro linijų bei pastočių statybai, tęsė bendradarbiavimą su Lenkijos perdavimo sistemos operatoriumi ruošiantis jūrinio kabelio „Harmony Link“ tiesimui.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas


LG FA Q3 2019 LT.pdf