Publicēts: 2019-11-06 16:51:13 CET
DelfinGroup
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

SIA "ExpressCredit" finanšu rezultāti par 2019. gada 3 ceturkšņiem

Riga, 2019-11-06 16:51 CET -- SIA "ExpressCredit" 2019. gada 9 mēnešu apgrozījums bija 16 milj. EUR. Grupas neauditētā peļņa par šo periodu bija 3.4 milj. EUR.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, uzņēmumu grupa šī gada 9 mēnešos ir audzējusi apgrozījumu par 14% un EBITDA rādītāju par 9%.

2019. gada 3. ceturksnis ir nozīmīgs atskaites punkts uzņēmuma darbībā, jo 2019. gada           1. jūlijā stājās spēkā izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Uzņēmuma komanda ir ieguldījusi būtisku darba apjomu uzņēmuma produktu portfeļa uzlabošanā un transformācijā atbilstoši jaunajiem tirgus apstākļiem, kur cena kā konkurences elements ir zaudējusi savu noteicošo lomu.

Uzņēmuma investīcijas vadības komandā un produktu pielāgošanā jaunajiem tirgus diktētajiem apstākļiem pierādījušās kā veiksmīgas un pamatotas. Aizvadītajā periodā ir pārdefinēta uzņēmuma vadošā zīmola Banknote stratēģija un tika turpināts darbs pie efektivitātes paaugstināšanas, tostarp kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanas. Ir skaidra vīzija par galvenajiem projektiem, kuru veiksmīga realizācija ne tikai palielinās darbības efektivitāti, bet arī uzlabos klientu pieredzi uzņēmuma filiāļu tīklā un pašapkalpošanās portālā.

Kopš gada sākuma online kreditēšanas segmentā vērojams 56% pieaugums (salīdzinot šī gada pirmā un trešā ceturkšņa izsniegšanu), kas skaidrojams ar sekmīgu pārdošanas stratēģijas īstenošanu, kā rezultātā patēriņa segmenta klienta vidējais kredītsaistību apjoms palielinājās līdz 633 euro.

2019. gada 3. ceturksnis uzņēmuma darbībā iezīmējas ar vairākām stratēģiski nozīmīgām investīcijām, kas sniegs pozitīvu efektu nākamajā gadā.

Septembrī tika pabeigts darbs pie jauno kases sistēmu ieviešanas projekta, kura izstrāde sākās 2018. gada novembrī. Jaunās kases sistēmas ir ieviestas visās uzņēmuma filiālēs, kas palīdzēs būtiski automatizēt offline klientu apkalpošanas procesus.

Lai uzturētu sakārtotus iekšējos procesus un nodrošinātu augstu procesu pārvaldības kvalitāti, oktobrī uzņēmums veiksmīgi noslēdza ikgadējo ISO sertifikācijas auditu, vadoties pēc ISO 9001:2015 un ISO 50001:2012 standartiem. Tāpat, ņemot vērā likumdošanas prasības un turpinot sadarbību ar valsts institūcijām, tika pārskatīta un atbilstoši pilnveidota uzņēmuma NILLTPFN politika.

Īstenojot biznesa stratēģiju un plānotos pasākumus, 2019. gada 9 mēnešos tika sasniegti sekojoši grupas finanšu rādītāji: 

Postenis EUR, miljoni Izmaiņa*  %
Neto kredītportfelis 29.5        +46.3
Aktīvi  34.5        +29.2
Peļņa pirms nodokļiem   3.7        +  6.8 

*- Neto kredītportfelis un Aktīvi salīdzināti pret 31.12.2018. Peļņa pirms nodokļiem salīdzināta pret 2018. gada attiecīgo periodu.

Uzņēmums 2019. gada 3. ceturksnī turpināja darbu ar AS “BlueOrange Bank” pie jaunas obligāciju finansējuma piesaistīšanas kārtas 5 miljonu euro apmērā ar procentu likmi 14% gadā. Jaunā obligāciju emisija tiks piereģistrēta šī gada novembrī un tiks iekļauta kopējā ExpressCredit grupas finansējuma nodrošinājuma struktūrā, kurā visi esošie obligacionāri, jaunās emisijas obligacionāri un SIA “Mintos Finance” tiks nodrošināti ar ExpressCredit piederošās mantas un prasījuma tiesību komercķīlas nodrošinājumu. Jaunā finansējuma nodrošinājuma struktūra tika apstiprināta ar obligacionāru balsojumu, kura rezultāti tika izziņoti NASDAQ mājaslapā 2019. gada 28. oktobrī. Komercķīlas plānots nodibināt līdz 2019. gada beigām, un nodrošinājuma aģents atbilstoši jaunajai finansējuma nodrošinājuma struktūrai ir ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns”.

ExpressCredit iesniedz nerevidētu saīsinātu starpperiodu konsolidēto pārskatu par 2019. gada 9 mēnešiem.

ExpressCredit iesniedz investoru prezentāciju par  2019. gada 3. ceturkšņa darbības rezultātiem. Prezentācija angļu valodā.

ExpressCredit ceturkšņa, pusgada un gada datus variet ērti aplūkot speciāli izveidotajā mājaslapā: www.expresscredit.lv.

__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 89 filiālēs, nodarbina vairāk kā 270 profesionālus darbiniekus un 2018. gadā nodokļos ir samaksājis 2.7 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

 

         Kristaps Bergmanis
         Mobile: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-mail: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv


ExpressCredit_finanšu_parskati_nerevideti_2019_3Q_lat.pdf
ExpressCredit_eng_presentation_2019_Q3.pdf