Publicēts: 2019-11-06 16:34:47 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Latvijas valsts vērtspapīru iekļaušana Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā biržā

Sākot ar š.g. 11. novembri Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks papildus jau kotētajiem iekļauti šādi valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri:    

 

Vērtspapīra ISIN kods LV0000570174
Emitenta saīsinātais nosaukums LVG
Vērtspapīra dzēšanas datums 31.01.2025
Nominālvērtība EUR 1 000
Minimālais tirgojamais nominālais apjoms EUR 1 000
Iekļaujamo vērtspapīru skaits 18 001
Biržas tirdzniecības kods* LVGB000025A
Fiksētā ienākuma (kupona) procentu likme (%) 0.000

  


*fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.