Paskelbta: 2019-11-06 15:11:57 CET
AB "Amber Grid"
Tarpinė informacija

„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2019 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2019 m. 9 mėnesių pajamos – 38,7mln. Eur (2018 m. I pusmečio – 39,1 mln. Eur);
• 2019 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 9,3 mln. Eur (2018 m. I pusmečio – 8,5 mln. Eur);
• 2019 m. 9 mėnesių grynasis pelnas –  7,8 mln. Eur (2018 m. I pusmečio – 7,7 mln. Eur).

2019 m. 9 mėnesių EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 17,2 mln. Eur, palyginti su 2018 m. 9 mėnesiais (18,3 mln. Eur) sumažėjo 6 proc.

Pridedama:
1. 2019 m. lapkričio 6 d. sutrumpintos „Amber Grid“ konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos;
2. Pranešimas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos: Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedai


Atsakingų asmenų patvirtinimas.pdf
Pranešimas žiniasklaidai.pdf
2019 Q3 ataskaita.pdf