Avaldatud: 2019-11-06 06:55:00 CET
Inbank
Börsiteade

Inbank AS plaanib allutatud võlakirjade emissiooni

Inbank AS plaanib allutatud võlakirjade emissiooni kogumahuga 8 miljonit eurot lunastamistähtajaga 10 aastat ennetähtaegse lunastamistähtajaga viie aasta möödudes.

Allutatud võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 2019. aasta lõpuks.
Võlakirjaemissiooni tingimused ja ajakava on sõltuvad Finantsinspektsiooni heakskiidust.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 1700 aktiivset koostööpartnerit ning 519 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo: 
Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee