Publicēts: 2019-11-06 07:53:32 CET
New Hanza Capital
Finanšu kalendārs

Par izmaiņām New Hanza Capital, AS 2019. gada finanšu kalendārā

Rīga, Latvija, 2019-11-06 07:53 CET -- New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) valde veikusi izmaiņas Sabiedrības 2019. gada finanšu kalendārā, kas paredz periodā no 19.11.2019 līdz 22.11.2019 publicēt Sabiedrības konsolidētos un atsevišķos nerevidētos saīsinātos starpperioda pārskatus par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2019. gada 30. septembrī.

         Artūrs Eglītis
         Komunikācijas vadītājs
         arturs.eglitis@nh.capital