Avaldatud: 2019-11-05 15:30:00 CET
Tallinna Vesi
Börsiteade

Riigikohus lõpetas menetluse AS Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõudes Konkurentsiameti vastu

Riigikohus lõpetas 05.11.2019. a. AS Tallinna Vesi loobumisavalduse alusel menetluse haldusasjas 3-14-363 ja tühistas Tallinna Halduskohtu 19.11.2018. a. otsuse ja Tallinna Ringkonnakohtu 19.06.2019. a. otsuse. Menetluse lõpetamine tähendab, et vaidlus on lõppenud ilma Konkurentsiametilt AS-i Tallinna Vesi kasuks kahju hüvitist välja mõistmata.

Haldusasi puudutas AS Tallinna Vesi kaebust Konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel 2013-2017. Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebused 19.11.2018. a. otsusega rahuldamata. AS Tallinna Vesi esitas halduskohtu otsuse peale 19.12.2018. a. apellatsioonkaebuse. Tallinna Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse 19.06.2019. a. rahuldamata. Konkurentsiamet kooskõlastas 18.10.2019. a. AS Tallinna Vesi uued veeteenuse hinnad. Kõiki asjaolusid arvestades otsustas AS Tallinna Vesi haldusasjas 3-14-363 esitatud kaebustest loobuda.

Riina Käi
Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2262
riina.kai@tvesi.ee