Avaldatud: 2019-11-05 14:51:01 CET
Tallinna Sadam
Finantskalender

Parandusteade: ASi Tallinna Sadam 2020. aasta finantskalender

Teates on muudetud 2019. a auditeerimata 12-kuu vahearuande avaldamise kuupäeva.

2020. aastal plaanib Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

Nädal 2 2019 IV kv ja 12-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
28.02.2020 2019 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
03.04.2020 2019 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 15 2020 I kv reisijate- ja kaubaveo mahud
06.05.2020 Aktsionäride üldkoosolek
15.05.2020 2020  auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Nädal 28 2020 II kv reisijate- ja kaubaveo mahud
14.08.2020 2020 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 41 2020 III kv reisijate- ja kaubaveo mahud
13.11.2020 2020 auditeerimata 9-kuu vahearuanne


Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee