Avaldatud: 2019-11-05 14:34:44 CET
Tallinna Sadam
Finantskalender

ASi Tallinna Sadam 2020. aasta finantskalender

2020. aastal plaanib Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

Nädal 22019 IV kv ja 12-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
28.03.20202019 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
03.04.20202019 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 152020 I kv reisijate- ja kaubaveo mahud
06.05.2020Aktsionäride üldkoosolek
15.05.20202020  auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Nädal 282020 II kv reisijate- ja kaubaveo mahud
14.08.20202020 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 412020 III kv reisijate- ja kaubaveo mahud
13.11.20202020 auditeerimata 9-kuu vahearuanne


Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee