Paskelbta: 2019-11-05 11:15:18 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Correction: AB „Klaipėdos nafta“ valdyba priėmė principinį sprendimą dėl suskystintų gamtinių dujų laivo-saugyklos įsigijimo

Patikslinimas: 2019 m. lapkričio 4 d. įsigaliojo AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė)  valdybos sprendimas įsigyti Bendrovės nuomojamą suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) laivą-saugyklą „Independence“ arba kitą plaukiojančią suskystintų gamtinių dujų laivą-saugyklą (toliau bendrai – FSRU) ne vėliau nei iki 2024 m. gruodžio 31 d. ir kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą su pasiūlymais dėl SGD terminalo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – Saugumo dedamoji) mažinimo.


2019 m. lapkričio 4 d. įsigaliojo AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė)  valdybos sprendimas įsigyti Bendrovės nuomojamą suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) laivą-saugyklą „Independence“ arba kitą plaukiojančią suskystintų gamtinių dujų laivą-saugyklą (toliau bendrai – FSRU) ne vėliau nei iki 2024 m. gruodžio 31 d. ir kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą su pasiūlymais dėl SGD terminalo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – Saugumo dedamoji) mažinimo.

FSRU įsigijimas būtų finansuojamas paskolomis ir kitomis priemonėmis. Valdybos sprendimas priimtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau – SGDTĮ) 9 str. 6 d. nuostatas, pagal kurias SGD terminalo operatorius, įgyvendindamas Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir SGDTĮ nuostatas, ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise įsigyja FSRU ir tampa jos valdytoju. Be to, Bendrovės vadovybė įpareigota iki 2020 balandžio pabaigos su kredito įstaigomis susitarti dėl finansavimo FSRU išpirkimui, o iki 2021 m. gegužės pabaigos – užsitikrinti atitinkamą valstybės pagalbos suderinimą. 

Konkretaus FSRU įsigijimo pagrindinės sąlygos ir galutinis sprendimas bus tvirtinami atskirame valdybos posėdyje.

Valdyba taip pat nusprendė Bendrovės vardu sudaryti susitarimą su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB) dėl paskolos suteikimo, skolinantis iš NIB iki 135,5 mln. EUR iki 26 metų laikotarpiui (toliau – I Etapo Paskola) bei suteikti NIB papildomas I Etapo Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones su tikslu finansuoti Bendrovės mokėtiną nuomos mokestį pagal 2012 m. kovo 2 d. laivo nuomos sutartį, pasirašytą tarp Bendrovės ir UAB Hoegh LNG Klaipėda (anksčiau Höegh LNG Limited). Paskola būtų naudojama Saugumo dedamosios mažinimui. Planuojama, kad Saugumo dedamoji nuo 2020 m. galėtų mažėti apie 27 mln. EUR, taip kaip numatyta SGDTĮ 5 str. 4 d.

I Etapo Paskola būtų paimama ir panaudojama bei Saugumo dedamoji galėtų būti mažinama po to, kai (i) Lietuvos Respublikos finansų ministerija išduoda leidimą Bendrovei prisiimti naujus įsipareigojimus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 str. 13 d. 7 p. ir (ii) pasirašoma bei įsigalioja valstybės garantija kaip I Etapo Paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė. Pažymėtina, kad valstybės garantijos suteikimas jau yra suderintas su Europos Komisija. Apie tai Bendrovė paskelbė 2019 m. spalio 22 d. pranešime Europos Komisija paskelbė sprendimą apie suderintą valstybės pagalbą.

Sprendimas sudaryti susitarimą su NIB dėl I Etapo Paskolos bus tvirtinamas visuotiniame akcininkų susirinkime.Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594