Paskelbta: 2019-10-31 15:05:00 CET
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų 2020 metams

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva) praneša, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. spalio 31 d. paskelbė LITGRID AB valdybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimu patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre. Nuo 2020 m. sausio 1 d. patvirtinta vidutinė elektros energijos perdavimo paslaugos kaina – 0,814 ct/kWh, sisteminių paslaugų kaina – 0,785 ct/kWh.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. spalio 31 d. taip pat nustatė naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainą – 5,87 Eur/MWh, kuri bus taikoma nuo 2020 m. sausio 1 d.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu