Paskelbta: 2019-10-31 09:21:38 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo paslaugos pajamų viršutinės ribos 2020 metams nustatymo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023. 

2019 m. spalio 31 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nustatė gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinę ribą, galiosiančią 2020 metais – 36 965 476  eurų. (2019 m. pajamų viršutinė riba - 36 465 031 eurų)

Gamtinių dujų skirstymo paslaugos pajamų viršutinės ribos augimą lemia Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatai, įsigaliosiantys 2020 m. sausio 1 d. Juose numatyta prievolė įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas tais atvejais, kai žemės sklypuose yra įrengti Bendrovės įrenginiai reikalingi gamtinių dujų skirstymo veiklai vykdyti. Taip pat skirstymo paslaugų pajamų viršutinė riba didėja dėl didėjančios reguliacinės turto bazės, kurios išaugimą pastaraisiais metais reikšminga dalimi lėmė didėjančios naujų vartotojų prijungimo investicijos ir makroekonominių rodiklių pokyčiai (darbo užmokesčio augimo ir vartotojų kainų indekso), kurie yra įvertinami kasmet nustatant leistinas Bendrovės veiklos sąnaudas.

Tačiau gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinė riba didėja nežymiai, nes yra grąžinama dalis 2014-2018 m. investicijų grąžos, viršijančios reguliatoriaus nustatytą dydį. Didžioji dalis šio viršijimo susidarė dėl efektyvesnės Bendrovės veiklos (mažesnių nei reguliatoriaus nustatytų darbo užmokesčio ir operacinių veiklos sąnaudų). 

Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į nustatytą pajamų viršutinę ribą, artimiausiu metu priims sprendimą dėl konkrečių gamtinių dujų skirstymo kainų, galiosiančių nuo 2020 m. sausio 1 d., dydžio. Konkrečios kainos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus suderinimui pateiktos Tarybai.

ESO atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 61751616