Paskelbta: 2019-10-30 15:01:00 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Tarpinė informacija

ESO trijų ketvirčių rezultatai: tolesnis naujų klientų augimas ir finansinių rodiklių stabilumas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Ignitis grupė“ valdoma elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) per tris šių metų ketvirčius ir toliau tęsė veiklos gryninimą - 2019 m. rugsėjo mėn. atnaujinta ESO klientų savitarnos sistema, joje koncentruojantis į infrastruktūrines skirstymo operatoriaus veiklas bei paslaugas. Taip pat įgyvendinti veiksmai paprastinantys gaminančių ir nutolusių gaminančių vartotojų prijungimą prie skirstomojo tinklo.

Finansinių ESO rodiklių dalyje išlaikomas nuoseklumas ir stabilumas, įvertinus strateginiuose ESO planuose numatytas veiklas bei investicijų apimtį. Per 2019 m. sausio-rugsėjo mėn. ESO uždirbo 135,2 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA) – 11,4 proc. daugiau nei prieš metus, kai šis rodiklis buvo 121,4 mln. eurų. Tokį rodiklio pokytį lėmė auganti reguliuojamo turto bazė, didesnės naujų vartotojų prijungimo pajamos dėl pasikeitusio tarptautinių finansinės apskaitos standartų taikymo bei efektyvinama Bendrovės veikla.

Svarbiu iššūkiu išlieka didesnės „force majeure“ apimtys, lemiančios tinklo patikimumo lygį: per 2019 m. 9 mėn. laikotarpį atsijungimai dėl „force majeure“ sudarė 15,16 min. SAIDI ir, lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 7,43 minutės. Esminį efektą rodiklio pablogėjimui turėjo nepalankios orų sąlygos pirmaisiais 2019 m. mėnesiais. 2019 m. III ketvirtį, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai paskelbus ataskaitą dėl tinklo patikimo rodiklių, siekiame vienodo skirtingų teisės aktų dėl patikimumo rodiklių fiksavimo traktavimo su reguliatoriumi.

„Nuosekliai tęsiame 2019 m. sausį patvirtintos ESO strategijos ir liepą paskelbto 10 metų investicijų plano įgyvendinimą – toliau koncentruojamės į pagrindinę – skirstymo veiklą, tinklo išmanizaciją bei jo patikimumą. Įgyvendiname išmaniųjų skaitiklių diegimo Lietuvoje programą, džiaugiamės  „Transparency International“ Lietuvos skyriaus įvertintu ESO veiklos skaidrumu bei Pasaulio banko tyrime „Doing Business 2020“ įvertintu prisijungimo prie elektros tinklų rodiklio gerėjimu,“ - sako ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Esminiai rodikliai:

• ESO pajamos 2019 m. sausio-rugsėjo mėnesiais siekė 385,4 mln. eurų, arba 15,4 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pajamos sumažėjo dėl nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos. Eliminavus nuo 2018 m. spalio mėn. nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos įtaką, per 2019 m. 9 mėn. pajamos augo 0,9 % (2018 m. per 9 mėn. be VT veiklos sudarė 382,0 mln. eurų). Pagrindinis ESO pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas. Per 2019 m. sausio – rugsėjo mėn. elektros energijos persiuntimo pajamos sudarė 79,1 proc. Bendrovės pajamų. Dujų skirstymo pajamos siekė 6,3 proc. nuo visų pajamų.

• Elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per devynis šių metų mėnesius siekė 200,05 mln. eurų ir buvo 38,7 proc. mažesnės nei atitinkamu laiku 2018 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo nuo 2018 m. spalio 1 d. parduota elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla. Eliminavus visuomeninio tiekimo veiklą elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos mažėjo 10,8 proc. pagrinde dėl sumažėjusių gamtinių dujų įsigijimo kainų bei elektros energijos persiuntimo paslaugų sąnaudų.

• 2019 m. sausio– rugsėjo mėn. ESO grynasis pelnas siekė 41,7 mln. eurų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu siekė 10,8 mln. eurų. Grynojo pelno padidėjimą lėmė sumažėjęs skirtumas tarp reguliatoriaus nustatytos elektros įsigijimo kainos reguliuojamose paslaugose ir faktinės elektros įsigijimo kainos. Taip pat pasikeitę naujų klientų prijungimo pajamų pripažinimo principai ir padidėjusios elektros skirstymo apimtys.

• 2019 metų sausio-rugsėjo mėnesiais ESO uždirbo 135,2 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguotas EBITDA*) – 11,4 proc. daugiau nei tuo pat metu 2018 metais, kai šis rodiklis buvo 121,4 mln. eurų

• Per devynis šių metų mėnesius ESO investicijos į elektros ir gamtinių dujų skirstomuosius tinklus siekė beveik 141 mln. eurų – 26,4 proc. mažiau nei 2018 m. sausio–rugsėjo mėn., kai jos sudarė beveik 191,6 mln. eurų. Į elektros skirstomojo tinklo plėtrą 2019 m. sausio – rugsėjo mėnesiais ESO investavo 62,5 mln. eurų – 2,5 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pat metu. Pagrindinė investicijų tinklo plėtros dalyje augimo priežastis – beveik 28 proc., lyginant su pernai tuo pat metu, išaugęs elektros  naujų klientų skaičius

• Per tris šių metų ketvirčius ESO klientams užtikrino patikimesnį elektros energijos tiekimą. Su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) per 2019 m. 9 mėnesius vienam vartotojui siekė 73,58 minutes ir, lyginant su 2018 m. tuo pat metu, pailgėjo 6,6 minutėmis. Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka per 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. siekė 1,05 karto – 0,14 karto daugiau nei 2018 m.


*Bendrovės EBITDA ir grynojo pelno rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Atstovas ryšiams su visuomene - Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 617 51616.


Priedai


ESO rezultatai 2019 09 30.pdf
9_men_tarpinis_pranesimas_2019-10-30.pdf