Avaldatud: 2019-10-30 09:29:58 CET
Harju Elekter
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

ASi Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine

Eesti, 2019-10-30 09:29 CET -- ASi Harju Elekter nõukogu otsustas oma 29.10.2019 koosolekul pikendada juhatuse liikmete Tiit Atso (Kontserni finantsjuht) ja Aron Kuhi-Thalfeldt (Kinnisvara- ja energeetikateenistuse juhataja) volitusi järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks alates 1.11.2019.

Ettevõtte juhatus jätkab endises kolmeliikmelises koosseisus: Andres Allikmäe (esimees), Tiit Atso ja Aron Kuhi-Thalfeldt. 

Endel Palla
Nõukogu esimees
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761