Paskelbta: 2019-10-29 15:01:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

CORRECTION: „Ignitis grupė“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“, Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad dėl tikslinamų grupės įmonių rezultatų, 2019 m. 9 mėnesių neaudituotas tarpines finansines ataskaitas ir tarpinį pranešimą planuoja skelbti 2019 m. lapkričio 20 d. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė skelbia atnaujintą veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorių:

Skelbimo dataSkelbiama informacija
2019-01-31Preliminarūs neaudituoti 2018 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta)
2019-02-282018 m. 12 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 12 mėnesių pranešimas (paskelbta)
2019-02-28Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai (paskelbta)
2019-03-29Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta
2019-04-16Audituotos 2018 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas (paskelbta)
2019-05-172019 m. 3 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas (paskelbta)
2019-05-31Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta)
2019-06-28Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta)
2019-07-31Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai (paskelbta)
Iki 2019-09-052019 m. 6 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  
Iki 2019-09-06Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-09-30Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
Iki 2019-11-202019 m. 9 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  
2019-11-29Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-12-31Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Daugiau informacijos: „Ignitis grupė“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, +370 620 76076, arturas.ketlerius@ignitis.lt