Publicēts: 2019-10-29 15:12:49 CET
SAF Tehnika
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

„SAF Tehnika” auditētie pārskati un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018./2019. finanšu gadu

Grupas neto apgrozījums 2018./ 2019. finanšu gadā bija 14.44 miljoni EUR, kas ir par 1.03 miljoniem EUR, jeb par 7.7% lielāks kā iepriekšējā 2017./ 2018. finanšu gadā. Mātes sabiedrības neto apgrozījums 2018./ 2019. finanšu gadā bija 11.87 miljoni EUR, kas ir par 0.7 miljoniem EUR lielāks nekā iepriekšējā 2017./ 2018. finanšu gadā. “SAF Tehnika” Valde ierosina zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Riga, 2019-10-29 15:12 CET --  

 

Saskaņā ar „Finanšu instrumentu tirgus likuma” 56. panta (5) daļu  AS „SAF Tehnika” publicē auditētos konsolidētos un nekonsolidētos Gada pārskatus par 2018./2019. finanšu gadu (no 2018. gada 1. jūlija – 2019. gada 30. jūnijam).

Visu reģionu apgrozījuma svārstības ietekmē mainīgs projektu īpatsvars, iekārtu paaudžu nomaiņa un produktu revīzija, īpaši standarta aprīkojuma segmentos.

Finanšu gada laikā pabeigta vairāku jaunu produktu izstrāde un lietotājiem realizētas pirmās iekārtas, vienlaikus turpinot darbu pie inovācijām un produktu izstrādes. Produktu dzīves cikls mikroviļņu bezvadu datu pārraides iekārtām nozarē ilgst aptuveni 5 gadus, kad novecojušos produktus aizstāj jaunākas paaudzes iekārtas. Pārejas process starp tehnoloģijām ir pakāpenisks vairāku gadu garumā.

Eksports veidoja 97.12% no apgrozījuma un bija 14.02 miljoni EUR. Pārskata periodā Grupas produkcija tika eksportēta uz 81 pasaules valsti.

Pārskata gadā Grupa investēja 460 tūkstošus EUR IT infrastruktūras, ražošanas un pētniecības iekārtu, programmatūras un licenču iegādē, kā arī produktu sertifikācijā.

Grupas noslēdza 2018./ 2019. finanšu gadu ar zaudējumiem 414 tūkstošu EUR apmērā.

„SAF Tehnika” mātes sabiedrības auditētais 2018./2019. finanšu gada rezultāts bija 321 tūkstotis EUR zaudējumu, kas radušies investējot līdzekļus pārdošanas veicināšanai jaunajos tirgus segmentos un mainīgu specializētu projektu īpatsvaru.

“SAF Tehnika” Valde ierosina zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

 

 

Pielikumā:

Auditētais konsolidētais un atsevišķais AS „SAF Tehnika” gada pārskats par periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. jūnijā.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018./2019. finanšu gadu.

 

         Zane Jozepa
         Finanšu un administratīvā direktore, valdes locekle
         +371 67 046 833
         Zane.Jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com


Korporatīvās pārvaldības ziņojums 2018_19 LV.pdf
SAF Tehnika 2018_2019_LAT_FINAL.pdf