Publicēts: 2019-10-28 15:40:00 CET
ExpressCredit
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

OBLIGACIONĀRU BALSOŠANAS REZULTĀTI PAR SIA “ExpressCredit” OBLIGĀCIJU EMISIJAS NOTEIKUMU (ISIN: LV0000802213) GROZĪJUMIEM

Rīga, 2019-10-28 15:40 CET -- SIA “ExpressCredit” informē, ka balsojuma rezultātā Obligacionāri ir piekrituši grozījumiem SIA “ExpressCredit” 2016. gada 7. oktobra Emisijas noteikumos (ISIN: LV0000802213), un grozījumi Emisijas noteikumos ir stājušies spēkā šī paziņojuma publicēšanas dienā. 

Pielikumā ir pievienots paziņojums par Obligacionāru balsojuma rezultātiem un apstiprinātie Emisijas noteikumu grozījumi.

   __________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 filiālēs, nodarbina vairāk kā 250 profesionālus darbiniekus un 2018. gadā nodokļos ir samaksājis 2.7 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv


LV_LV0000802213_2016_Amendments.pdf
LV_result_LV0000802213_Announcement.pdf