Avaldatud: 2019-10-25 17:32:16 CEST
Tallinna Sadam
Korporatiivne sündmus

Muutused ASi Tallinna Sadam võlakohustustes

AS Tallinna Sadam sõlmis täna ASiga SEB Pank tagatiseta laenulepingu mahus 10 mln eurot tähtajaga 10 aastat. Laenu baasintressiks on 6-kuu euribor, millele lisandub intressimarginaal, kusjuures pangal on õigus 5 aasta möödumisel intressimäära korrigeerida. Laen võeti välja täismahus 25.10.2019 ja laenu tagasimaksete lõpptähtaeg on 25.10.2029. Finantseeringut kasutatakse Vanasadama infrastruktuuri investeeringuteks, sh automaat-sildumisseadmete ja kaldaelektri seadmete paigalduseks.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee