Paskelbta: 2019-10-25 15:01:36 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl sąlyginės akcijų pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo ir derybų pabaigos

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Kaip skelbta anksčiau, 2018 m. lapkričio 2 d. „Lietuvos energija“, UAB (dabartinė „Ignitis grupė“), sudarė sąlyginę akcijų pirkimo – pardavimo sutartį dėl 100 proc. bendrovės, vystančios 50 MW galios vėjo jėgainių parko projektą akcijų paketo ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo.

Vystomam vėjo parko projektui aukcione Lenkijoje nelaimėjus skatinamojo tarifo, nebuvo išpildyta viena iš esminių išankstinių sutarties sąlygų, todėl „Lietuvos energija“, UAB (dabartinė „Ignitis grupė“), šalių susitarimu šią sąlyginę sutartį nutraukė.

Nutraukus sutartį,  „Ignitis grupė“ toliau tęsė derybas dėl šio projekto akcijų paketo ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo sąlygų, tačiau susitarimo pasiekti nepavyko.

Bendrovė pažymi, kad nors šis sandoris nebus įgyvendintas, „Ignitis grupės“ strategija vystyti atsinaujinančios energetikos projektus Lietuvoje bei užsienyje yra toliau įgyvendinama pagal planą.

Daugiau informacijos: „Ignitis grupės“ Ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt, mob. tel. +370 620 76076