Paskelbta: 2019-10-25 14:55:29 CEST
AB "Linas Agro Group"
Metinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2018–2019 finansinių metų metinę informaciją

2019 m. spalio 25 d. visuotinis AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Linas Agro Group“ finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą bei nepriklausomo auditoriaus išvadą už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. birželio 30 d.

PRIDEDAMA:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

2. AB „Linas Agro Group” 2018–2019 finansinių metų konsoliduotasis metinis pranešimas bei valdymo kodekso laikymasis.

3. AB „Linas Agro Group” 2018–2019 finansinių metų konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos.

         Atstovė ryšiams su investuotojais
         Viltė Lukoševičienė
         +370 45 507 346
         v.lukoseviciene@linasagro.lt

Priedai


LNA_2018-2019_IFRS_LT.pdf
LNA_2018-2019_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_Bendroviu_VK_laikymasis.pdf
LNA_2018_2019_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf