Paskelbta: 2019-10-22 16:58:24 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Europos Komisija paskelbė sprendimą apie suderintą valstybės pagalbą

Europos Komisija paskelbė sprendimą apie suderintą valstybės pagalbą, kuriuo patvirtinama, kad Lietuvos Respublikos siūlomos priemonės SGD terminalo išlaikymo kaštams mažinti yra su vidaus rinka suderinamos ir atitinka valstybės pagalbos kriterijus. Šiame sprendime patvirtintos priemonės sudarys teisines prielaidas SGD terminalo išlaikymo kaštus sumažinti iki 135,5 mln. EUR dar iki 2024 m. Tolimesni sprendimai bus tvirtinami AB „Klaipėdos nafta“ valdyboje ir visuotiniame akcininkų surikinkime.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos pritarimą pateikiama:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53074
Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594