Paskelbta: 2019-10-21 15:33:45 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB Verslo aptarnavimo centro ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ reorganizavimo inicijavimo

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2019 m. spalio 21 d. UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – VAC) ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – GPC), kurių akcininke yra ir Bendrovė, neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pritarta VAC ir GPC reorganizavimo prijungimo būdu inicijavimui, prie veiklą tęsiančios GPC prijungiant VAC, bei pavedė šių įmonių valdyboms parengti reorganizavimo sąlygas.

Planuojama, kad bendrovių reorganizavimas bus baigtas iki 2019 metų pabaigos.

Pagrindinė VAC ir GPC veikla – paslaugų teikimas Bendrovės valdomos įmonių grupės įmonėms, tad reorganizavimas sukurs geresnę terpę vystyti ir kurti aukštesnės kokybės paslaugas ir sprendimus bei teikti juos klientams greičiau ir paprasčiau. 

Apie tolimesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Ryšoų su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt, mob. telefonas +370 620 76076