Avaldatud: 2019-10-18 15:30:00 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

Konkurentsiamet kooskõlastas ASi Tallinna Vesi hinnataotluse

18.10.2019 otsusega nr 9-3/2019-008 kooskõlastas Konkurentsiamet AS Tallinna Vesi esitatud taotluse alusel uue veeteenuse hinna, mida AS Tallinna Vesi rakendab alates 1. detsembrist 2019.

Kooskõlastatud vee- ja reoveeteenuse hinnad kodukliendile langevad keskmiselt 27% ja ärikliendile 15%.

Konkurentsiamet kooskõlastas hinnad järgnevalt*:

Tallinna ja Saue linn
tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele0,51€/m3
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele1,79€/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele0,76€/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele
 
1,64€/m3
Harku alevik
tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele0,73€/m3
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele1,41€/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele0,80€/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele1,57€/m3

Hulgihind teistele vee-ettevõtjatele teenuse osutamisel
tasu võetud vee eest0,48€/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest0,58€/m3
tasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest0,12€/m3

*Hindadele lisandub käibemaks 20%

Eliis Randver
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.randver@tvesi.ee


Konkurentsiamet kooskõlastas hinnad järgnevalt*: