Paskelbta: 2019-10-18 15:30:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ pertvarkymą ir ketinimą vykdyti reorganizaciją

AB „Žemaitijos pienas“ sandorio pagrindu (žr. pranešimą Nasdaq pranešimų sistemoje)1 tapęs vieninteliu UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ akcininku, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.90 str. 4 d. ir Akcinių bendrovių 29 str. 1 d. ir 6 d. nuostatomis priėmė sprendimą dėl UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ pertvarkymo2.

2019 m. spalio mėn. 17 d. bendrovės pertvarkymas baigtas VĮ „Registrų centras“ įregistravus pertvarkytos AB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ įstatus.

2019 m. spalio 18 d. AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu inicijuotas reorganizavimo procesas, šios procedūros metu planuojama prie AB „Žemaitijos pienas“ prijungti AB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“.

Teisininkas         
G. Keliauskas
+ 370 444 22208

g.keliauskas@zpienas.lt
1 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=903850&messageId=1138384

2 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=904752&messageId=1139574