Publicēts: 2019-10-18 14:23:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes paziņojums

Akciju sabiedrība “Olainfarm” ir saņēmusi 2019. gada 1. novembra ārkārtas akcionāru sapulču ierosinātāju - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "OLMAFARM" un Nikas Saveļjevas pilnvarotā pārstāvja Andreja Saveļjeva sagatavotos lēmumu projektus, kuros cita starpā ietverts saraksts ar akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un revīzijas komitejas locekļu kandidātiem. Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un ar tiem saistītie normatīvie dokumenti nosaka konkrētas prasības, kas jāievēro Latvijas regulētā tirgū kotētajām kapitālsabiedrībām attiecībā uz to pārvaldi un informācijas atklāšanu. Latvijas Republikas tiesību aktos (tostarp arī Finanšu instrumentu tirgus likumā) kapitālsabiedrībām ir izvirzītas prasības, un Eiropas Savienības un OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) ir noteikti ieteikumi kapitālsabiedrības korporatīvajai vadībai. Nasdaq Riga, AS ir izstrādājusi Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus to ieviešanai, kurus savā darbībā apņēmusies ievērot akciju sabiedrība “Olainfarm”.

            Atbilstoši minētajiem korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces būtu iespēja iepazīties ar informāciju par padomes locekļu kandidātiem, kā arī par revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, kuru apstiprināšana plānota akcionāru sapulcēs. Publiskojot minēto informāciju, ir atklājama arī šo personu īsa profesionālā biogrāfija. Līdz šī paziņojuma publicēšanas dienai, neskatoties uz akciju sabiedrības “Olainfarm” informācijas pieprasījumiem, ārkārtas akcionāru sapulces iniciatori - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLMAFARM" un Nikas Saveļjevas pilnvarotais pārstāvis Andrejs Saveļjevs, nav snieguši informāciju par lēmumu projektos iekļautajiem padomes un revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, tādējādi liedzot pārējiem akcionāriem iespēju iepazīties ar informāciju par lēmumu projektos minētajiem amata kandidātiem. Akciju sabiedrība “Olainfarm” ir atkārtoti ārkārtas akcionāru sapulces iniciatoriem pieprasījusi sniegt informāciju.

Akciju sabiedrība „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd akciju sabiedrības „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com