Paskelbta: 2019-10-18 08:45:00 CEST
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Visuotinis akcininkų susirinkimas

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2019 m. spalio 18 d. įvykusio SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

1.1.Sutartį dėl SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 16.900 eurų atlyginimą už metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą bei nuomonės pareiškimą apie metinį pranešimą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).
1.2.Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Valdymo įmonei.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com